Hoe lang worden mijn documenten bewaard?

Bij akkoord financiering
Is uw aanvraag akkoord bevonden? Dan worden uw documenten gedurende de gehele looptijd van uw financiering bewaard in een virtuele kluis. Zodra uw aanvraag akkoord is en de financiering ingaat zijn wij verplicht om aan te kunnen tonen op welke informatie de berekeningen zijn gebaseerd. 

Bij annulering financiering
Ziet u na een akkoord af van de financiering? Dan worden uw documenten tot uiterlijk een maand na de annulering bewaard.

Bij afwijziging financiering
Is uw aanvraag afgewezen? Dan worden uw documenten binnen enkele dagen verwijderd.