Heeft u de Nabestaandenbescherming naast uw Persoonlijke Lening afgesloten en u overlijdt voordat uw lening is afbetaald, dan wordt de schuld afgelost die u op dat moment nog heeft* af. Heeft u de Nabestaandenbescherming afgesloten bij een Doorlopend Krediet, dan wordt altijd de kredietlimiet uitbetaald. Uw lening wordt afgelost en het restbedrag tot aan de kredietlimiet wordt…

De premie voor de Nabestaandenbescherming verschilt per lening waarbij u de verzekering afsluit: Nabestaandenbescherming bij Doorlopend kredietDe maandelijkse premie voor de Nabestaandenbescherming is 0,039%,en wordt berekend over uw kredietlimiet met een minimum van € 2,70. Verder betaalt u eenmalig €12,50 poliskosten aan de verzekeraar en eenmalige bemiddelingskosten van € 1…

Voor iedereen tot 58 jaar die een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening van Santander heeft. U kunt de verzekering Santander Nabestaandenbescherming direct bij uw lening afsluiten.

Als u bij ons een nieuwe lening aangaat en tussen de 18 en 58 jaar oud bent, kunt u de Santander Nabestaandenbescherming direct afsluiten bij uw lening om uw nabestaanden te beschermen.

Op de polis staat hoe lang de verzekering duurt. U betaalt premie per maand. De verzekering loopt minimaal één jaar. De verzekering loopt automatisch door. U hoeft daarvoor niets te doen. Als u de verzekering wilt stopzetten, kan dat op elk moment vanaf één jaar na de ingangsdatum van de verzekering.

Als u  de verzekering Santander Nabestaandenbescherming wilt stoppen, kunt u op elk moment vanaf één jaar na de ingangsdatum de bescherming opzeggen. Stuur, minimaal één maand vooraf, een brief met uw opzegging, klantnummer en uw handtekening naar: London General Life Company Ltd. Postbus 22542, 1100 DA, Amsterdam Z-O info.cpi@thewarrantygroup.com

U kunt de Santander Nabestaandenbescherming direct bij uw aanvraag voor een offerte voor een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening van Santander, aanvragen.