Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?

In verband met fraude- en phishing gevoeligheid kunt u uw bankrekeningnummer alleen wijzigen door ons een brief te sturen met uw handtekening.  Stuur de volgende kopieën met uw brief mee:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs

  • Kopie bankafschrift van het nieuwe bankrekeningnummer (op naam van dezelfde persoon als op het legitimatiebewijs)