Wie moeten zich aan de Wet financieel toezicht houden?

Alle financiële dienstverleners (zoals Santander Consumer Finance) moeten zich aan de Wft houden en de Wft geldt voor alle financiële producten. Financiële dienstverleners zijn bijvoorbeeld directe aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs. Bij financiële producten kunt u denken aan betaal -en spaarrekeningen, leningen, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten.