Wie zorgt ervoor dat de regels van de Wet financieel toezicht worden nageleefd?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgt ervoor dat de regels van de Wet financieel toezicht worden nageleefd door alle kredietaanbieders. Voor meer informatie over de AFM kijkt u op