Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Geef uw klacht aan ons door! Uw klacht kunt u schriftelijk of per e-mail indienen bij:

Santander
t.a.v. afdeling Customer Care
Postbus 2343
3500 GH Utrecht
customercare@santander.nl

Meestal kunnen wij de klacht binnen 10 werkdagen oplossen. Soms lukt dat niet of kan dat niet. Dan informeren wij u over de tijd die we denken nodig te hebben, om uw klacht op te lossen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte over de afhandeling van uw klacht.