Wij zullen u een compensatie aanbieden indien de rente op uw doorlopend krediet niet voldoende heeft meebewogen met de marktrente. De berekening van het compensatiebedrag wordt voor iedere klant op maat uitgevoerd. Voor een toelichting op de wijze van berekening verwijzen wij naar de webpagina “Hoe berekenen wij de compensatie?”  Zodra wij hebben vastgesteld dat u in aanmerkin…

U ontvangt een compensatie van ons op het moment dat de te veel betaalde rente meer is dan 50 euro over de looptijd van uw doorlopend krediet. Dit betekent dat als uit de berekening volgt dat u 80 euro te veel aan rente heeft betaald, u een compensatie van 80 euro van ons ontvangt. Als uit de berekening volgt dat u 40 euro te veel aan rente heeft betaald, dan ontvangt u geen co…

Wij voeren de compensatieregeling per doorlopend krediet uit. Dit betekent dat als u één of meerdere keren van doorlopend krediet bent overgestapt door middel van een nieuwe kredietovereenkomst, wij voor ieder krediet uitrekenen of u te veel rente heeft betaald. U ontvangt compensatie van ons als u per krediet meer dan 50 euro te veel rente heeft betaald.

Wij voeren de compensatieregeling per doorlopend krediet uit. Bij uw individuele berekening houden wij rekening met de wijzigingen binnen het doorlopend krediet, zoals een verhoging of verlaging van de kredietlimiet. U krijgt compensatie als u meer dan 50 euro te veel rente heeft betaald.

Wij maken voor iedere klant een berekening op maat op basis van de bij ons bekende informatie. Als u vragen heeft over de compensatieberekening, dan kunt u contact opnemen met [-----] via [-----].

Wij brengen het compensatiebedrag in mindering op het openstaande saldo van uw doorlopend krediet. Wij zullen dus het compensatiebedrag van uw openstaande schuld aftrekken en daarmee uw schuld verkleinen. Indien het compensatiebedrag groter is dan uw openstaande schuld, zullen wij eerst het compensatiebedrag aftrekken van uw openstaande schuld en wordt het resterende bedrag aa…

Elk krediet moet worden afgelost en wij vinden het belangrijk dat klanten niet langer aan een doorlopend krediet vastzitten dan nodig is. Door het compensatiebedrag af te trekken van uw openstaande schuld, verlagen wij uw schuld. Op deze manier kunt u het krediet sneller aflossen en gebruikt u het krediet niet langer dan nodig is.

In onze renteberekening houden wij rekening met de daadwerkelijk door u betaalde rente. Dit betekent dat als u in een periode geen of minder rente heeft betaald, wij dit meenemen in onze berekening.

Indien wij een deel van uw krediet hebben kwijtgescholden of afgeboekt, wordt het bedrag van de kwijtschelding of afboeking in mindering gebracht op het voor u berekende compensatiebedrag. Ook andere vormen van compensatie die u in het verleden van ons heeft ontvangen worden verrekend met uw compensatiebedrag.

Ja, u ontvangt wettelijke rente over het compensatiebedrag vanaf 1 april 2021 tot en met de datum van berekening van het compensatiebedrag. De berekening van wettelijke rente vanaf april 2021 is gekoppeld aan het in die maand beschikbaar komen van een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid in een zaak van Santander (zaak 2021-0020). Wij berekenen de wettelijk rente tot…

De wettelijke rente wordt door de Nederlandse overheid vastgesteld. Tot 1 januari 2023 was de wettelijke rente 2%. Vanaf 1 januari 2023 is de rente 4%. Dit betekent dat wij over de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 een wettelijke rente van 2% berekenen. Vanaf 1 januari 2023 rekenen wij met een wettelijke rente van 4%.

Bij het berekenen van het compensatiebedrag houden wij rekening met het zogenoemde rente-op-rente effect. Dit is in lijn met een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid van 10 augustus 2022. Deze uitspraak had weliswaar betrekking op een andere financiële dienstverlener, maar wij hebben besloten om deze lijn ook toe te passen in onze compensatieregeling. Het rente-…