Wij verstrekken onze financieringen onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn aangesloten bij de Vereniging Financiers Nederland (VFN). Het is onze taak om u veilig, verantwoord en bewust te laten lenen. Daarom zullen wij u nooit meer laten lenen dan mogelijk is en controleren wij altijd aan de hand van uw gegevens en bewijsdocumenten of u de financier…

Welke documenten u moet overleggen als bewijs, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar de volgende documenten zijn altijd belangrijk: Kopie (of foto in jpeg/jpg formaat) van paspoort of ID-kaart (eventueel inclusief verblijfsvergunning); Recente (niet ouder dan 2 maanden) pdf van bankafschrift van een volledige maand (te uploaden via uw bankomgeving)*; Recente (niet ou…

Uw partner moet dezelfde documenten uploaden als u, dus sowieso een legitimatiebewijs (mag een foto zijn in jpeg of jpg formaat) en loonstrook/-stroken in pdf formaat uploaden. Heeft u een gezamenlijke privé bankrekening waarop uw beider inkomen wordt gestort en uw gezamenlijke lasten worden afgeschreven, dan hoeft uw partner niet apart nog een bankafschrift (of bankpas) te upl…

Wij accepteren: geldige ID-kaart geldig paspoort  geldige verblijfsvergunning + paspoort Let op! Maakt u een foto, dan kunt u alleen het formaat jpeg of jpg uploaden. Een pdf wordt niet geaccepteerd.

Het aantal loon- of salarisstroken dat u moet uploaden hangt af of u per maand of per week wordt uitbetaald en of u structureel overwerkt en/of een bonus ontvangt. Upload altijd uw meest recente loonstrook/loonstroken (maximaal 2 maanden oud). Maandbetaling: Upload 1 loonstrook van een volledige maand. Heeft u structureel onregelmatigheidstoeslag of overuren? Upload dan 3 lo…

Een bankafschrift van een volledige maand laat ons zien dat daadwerkelijk dat inkomen wordt gestort wat u in uw aanvraag aangegeven heeft. Het laat ook zien wat het bedrag aan uw woonlasten is (huur of hypotheek) en of u bijvoorbeeld alimentatie betaalt en hoeveel. Kortom: het geeft uw inkomsten en lasten aan. Daarom mag u ook niets doorstrepen of doorhalen op uw bankafschrift…

Voor een leenaanvraag moet u ook een bankafschrift van een volledige maand uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van zoveel mogelijk banken, op alfabetische volgorde: ABN AMRO 1. Log in op je rekening bij ABN AMRO. 2. Klik op de betreffende rekening. 3. Klik bovenin het scherm op 'Tools'. 4. Vervolgens klik je op 'Afschriften' en 'Fin. Jaaroverzicht'. 5. Selecteer hier de…

Als de looptijd van de door u aangevraagde financiering zal doorlopen tot na de pensioendatum van u of uw partner, vragen wij een pensioenoverzicht op.  terug naar veelgestelde vragen uploaden documenten

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD. Ga naar Menu en Selecteer Download en download uw volledig pensioenoverzicht als PDF. Sla dit bestand op en upload het op de Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft. Overigens is het downloaden van uw pensioenoverzicht gratis.

Als u onlangs bent verhuisd, dan kan het nog gebeuren dat het adres op uw loonstrook/bankafschrift of dat van uw partner, niet overeenkomt met het adres dat u heeft opgegeven in de aanvraag. In dat geval vragen wij om een BRP: een uittreksel uit de Basis Registratie van uw gemeente.

Deze kun u gratis downloaden van www.mijnoverheid.nl  Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD Menu selecteer identiteit Bekijk persoonsgegevens. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistatie Personen (BRP) Sla het op als een PDF bestand Upload het op onze Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u huur betaalt, vragen wij u om uw huurovereenkomst te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van uw huurovereenkomst nodig. U kunt de huurovereenkomst als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben verstuurd.